Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas, aby ALIV Development s.r.o. zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji společnosti ALIV Development s.r.o., IČ: 09159916, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, která je zapsaná pod spisovou značkou C 117398 vedená u Krajského soudu v Brně.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Žádost o změnu/odebrání kontaktu z naší databáze